Teikiamos paslaugos

Gyvenamieji pastataiPlačiau

gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai (namai), trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) , gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai)

Negyvenamieji pastataiPlačiau

viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų,  sandėliavimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio , sporto, religinės, specialiosios , pagalbinio ūkio paskirties pastatai. Kitos  (ūkio), (šiltnamių), (sodų) paskirties pastatai

Kitos paskirties statiniaiPlačiau

sąvartynai, atsinaujinančios energijos(vėjo, saulės ir kt.),  jėgainių ir kiti statiniai

Kultūros paveldo statiniaiPlačiau

nekilnojamųjų kultūros paveldo statinių konservavimo, restauravimo, rekonstravimo, atstatymo projektai

Sporto paskirties inžineriniai statiniaiPlačiau

sporto aikštynai bei stadionai, kurie nėra pastatai

Susisiekimo komunikacijosPlačiau

keliai, keliai (gatvės)              

Inžineriniai tinklaiPlačiau

dujų , vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros tinklai,  nuotolinio ryšio (telekomunikacijų ) linijos

Teikiame papildomas paslaugasPlačiau

rengiame detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus;

atliekame dalines statinių ekspertizes;

atliekame topogeodezinius tyrimus ir išpildomąsias nuotraukas; 

vykdome statybų techninę ir projekto vykdymo priežiūrą;

nustatome statybos skaičiuojamąją kainą;

teikiame konsultacijas projektavimo ir statybos klausimais;

teikiame kopijavimo ir spausdinimo paslaugas nuo A4 iki A0 formato